Dates

16.5.2020 Mosh gegen Krebs Festival // Sedlitz

04.7.2020 Los Krachos Festival // Battleground Falken

07.8.2020 Wellesweiler Open Air // Wellesweiler

21.11.2020 Metalnight // Gloria Kulturpalast